KYKY-valmennusryhmä

K Y K Y – V A L M E N N U S R Y H M Ä

 EPSU   valitsee  KYKY-valmennusryhmää  kaudelle 2014-15.

Mikäli  seuramme  nuori (14-21v) suunnistaja  on  kiinnostunut  val-

mennusryhmän  toiminnasta, hänen  tulee  lähettää  vapaamuotoi-

nen  hakemus, joka  sisältää  suunnistajan  nimen, syntymäajan,

seuran, yhteystiedot (gsm, sähköpostiosoite, postiosoite)  sekä  kulu-

van  kilpailukauden  2-3  parasta  suunnistussaavutusta.

Hakemus  lähetetään  sähköpostiosoitteeseen  aulis.hahtola@netikka.fi

19.10.2014  mennessä  tai  kirjeellä  Aulis Hahtola  Kauppilantie 195

60800 Ilmajoki.

Aulis  Hahtola          0442827972

EP:n  Suunnistus ry
Jaa
Share
Bookmark the permalink.